Homepage > Events > Festa Tal-Festi - GHAD-DELL TA’ L-AKWADOTT

 

IL-FESTA TAL-FESTI – GHAD-DELL TA’ L-AKWADOTT FI FLEUR DE LYS – IL- HADD 6 TA’ MEJJU
 
Meta ninsabu fuq l-ghatba ta’ stagun iehor tal-festi Maltin, il-Kumitat Amministrattiv ta’ Fleur De Lys bil-kollaborazzjoni tal-Ministeru ta’ l-Intern u Affarijiet Parlamentari flimkien ma’ l-Awtorita tat-Turizmu, ser itellghu attivita bis-sehem ta’ diversi Ghaqdiet li jorgannizzaw il-festi f’Malta bhala preludju u merhba lil stagun iehor tal-Festi.
 
Il-“Festa tal-Festi” ser issir nhar il-Hadd 6 ta’ Mejju ghad-dell ta’ l-Awkwadott ta’ Fleur De Lys bejn l-10 a.m u s-6 p.m u qed tkun ikkordinata minn Leon Promotions.
 
F’din l-attivita ser ikun hemm ghal wiri diversi affarijiet konnessi mall-festi Maltin bhal bandalori, standardi, kolonni, statwi, ritratti, souvenirs, armar tal-marcijiet, kif ukoll snajja marbuta ma’ l-istess festi bhalma huma x-xoghol tal-liedna. Dan kollu ser jigi pprezentat minn diversi Ghaqdiet tal-Festi li gejjin mill-Balluta, Hal Balzan, Birzebbugia, Birgu, Birkirkara, Fgura, Fleur De Lys, Ghaxaq, Gudja, Kalkara, Kirkop, Marsa, Marsascala, Paola, Qormi, Valletta, Zabbar, Floriana, Zejtun, Rabat u Santa Venera.
 
Apparti hekk, ser ikun hemm ukoll diversi stands ta’ artigjanat Malti u anke prodotti lokali bhalma huam bizzilla, skultura, ganutell, fuligranu, newl, pittura, etc
 
Ma jonqosx sintendi l-ikel u x-xorb varjat li jvarja minn dak tradizzjonali Malti nkluz hlewwiet bhalma huma mqaret u qubbajt kif ukoll inbejjed u xorb divers.   Apparti hekk, ghat-tfal ser ikun hemm ukoll stands ta’ loghob bhalma huma bouncing castles, ferrovija, etc.
 
Tul il-gurnata kollha ser ikun hemm ukoll programm shih ta’ spettaklu folkloristiku u anke b’rabta mall-festi Maltin, bis-sehem ta’ marci minn baned, id-duos folkloristici Benny & Tonia u Greenfields u l-gruppi folkloristici Ghawdxin Tal-Fuklar Folk Group u Sinet Folk Group.
Advertisements
Close
Subscribe to our free newsletter
SIGN UP to receive our regular newsletters with upcoming news and events on the Maltese Islands as well as some fantastic competitions!

Malta Baby & Kids Directory is created by mums for mums and childcarers.
Lisa Grech is the founder of the Malta Baby & Kids Directory and website. Together with Denise Briffa and Crysta Darmanin we combine work on the publication and website while bringing up lots of children (seven between us!).


Your name: Your e-mail address: