Homepage > Days Out > Public Parks & Gardens
Tell a friend Articles Tell a friend Tell a friend

Public Parks & Gardens

Malta Baby & Kids Directory: Days Out > Public Parks & Gardens

Discover all about Public Parks & Gardens in Malta. Nearly every locality has its own parks and gardens and unless otherwise stated these are usually open all day every day. Entrance to all parks is free.

Advertisements
Advertisements

Public Parks & Gardens in Malta and Gozo

Nearly every locality has its own parks & gardens & unless otherwise stated these are usually open all day every day. Entrance to all parks is free.
ATTARD San Anton Gardens, Vjal De Paul, Ħ’Attard Opening hours 10am-5pm The Kitchen Garden, opposite rear entrance of President’s San Anton Palace. Open daily, call 2142 3371.
Bus Routes: 54, 106
BAĦAR IĊ-ĊAGĦAQ Salina Park; Kennedy Grove.
Routes: 45, 186, 212, 221, 223, 280, N11, X3
BALZAN Ġnien Joe Stellini, Misrah Bertu Fenech
Routes: 50, 54, 56, 106, 181, 182, N6, X3
BIRGU Il-Foss tal-Birgu Couvre Porte Open 7.45am-7pm.
B’KARA Ġnien L-Istazzjon Opening hours 7am - 7pm Ġnien John Borg; Ġnien Beatu Nazju Falzon; Tal-Qattus; Fleur-de-Lys
Routes: 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 54, 56, 110, 280, N32
COSPICUA Cottoner Gardens Park included.
Routes: 4, 124, 213
DINGLI Buskett Forest
Routes: 56, 181
FONTANA, GOZO Triq ta’ Mulejja, Fontana
Routes: 306, 330
FLORIANA Argotti Botanical Gardens; Kalkara Gardens; Sir Luigi Preziosi Gardens; The Mall; King George V (k/a KG5), Għolja tal-Kurcifiss, ma’ Triq Vilhena. Open 7am – 11pm.
Routes: 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 31, 32, 35
GĦAJNSIELEM, GOZO Amabile Cauchi, Pjazza tad-Dehra; Bernard Hersey, Triq Gudja; Mġarr Harbour Grove (k/a Taħt Chambray).
Route: 301
GĦARB, GOZO Parks for children, Triq Tumas Cassar; Triq Birbuba.
Routes: 311, 312
GĦARGĦUR Ġnien ta’ Zagħruna, Triq Mattia Preti; Ġnien il-Paċi, Triq San Nikola, Opening hours: Oct - March 7am- 7pm & Apr - Sept 7am-10.30pm.
Route: 46
GĦAXAQ Pjazza Santu Rokku, (in front of primary school).
Routes: 88, 135, 226, N81
ĦAMRUN Ġnien Anton Buttiġieġ, Triq Ġovanni Barbara. (not always open) Ġnien Oreste Chircop, Triq Danny Cremona / Triq Turu Lentini; Ġnien Vittmi Ħamrunizi, Triq Joseph Abela Scolaro.
Routes: 47, 122, 182, 209, 213
IKLIN Pjazza Ninu Cremona.
Route: 31
IMĠARR, GOZO Pope John Paul XXIII Garden.
Routes: 301, 323
KERCEM, GOZO Raymond Mercieca, Pjazza Orvieto. Includes a 5-aside-football pitch
Route: 313
KIRKOP Ġnien Rousset, Triq iż-Żebbiegħ;
Routes: 44, 101
Children’s Park, Triqil-Barrieri.
Routes: 71, 117, 218
LUQA Misraħ iż-Żagħzagħ, Ħal-Farruġ.
Routes: 71, 72, 218
MARSA Belveder Gardens, Triq Stefano; Spencer Gardens, Għolja Spencer; Bridgewater Playing Field, Triq Patri Felician Bilocca; Juan Mamo Playing Field, Triq Marian Congress.
Routes: 61, 62, 63, 64, 209
MARSALFORN, GOZO Three Hills Garden.
Route: 322
MARSASCALA Ġnien Andrich, Gholja taż-Żonqor; Ġnien Sant Anna & Ġnien San Tumas, St Thomas Bay; Ġnien Mifsud Bonnici; Park in Triq Zonqor; Sant Antnin Family Park, Triq Sant Antnin.
Routes: 92, 93, 124, 204
MARSAXLOKK Ġnien Ġuze Cassar, Triq il-Port Ruman; Ġnien il-Familja, Triq L-Ixprunara; Xrobb l-Għagin.
Routes: 85, 119, 210
MDINA ‘Colonel V Abela’, Saqqajja ta’ l-Imdina; Mdina Ditch, Recreational area for families.
Routes: 50, 51, 52, 53, 56, 186, N52
MELLIEHA Ġnien il-Kenn Socjali, Triq Napoleon Caruana Dingli; Ġnien l-Gholjiet, Pjazza Thomas Spratt; Ġnien tal-Pellegrini, Triqil-Kbira; Ġnien Dun Anton Debono, Ta`Ibraġġ; Ġnien tas-Salib, Misrah tas-Salib; Park, Triq l-Erwieh; Manikata Playing Field, Misrah tal-Paroċċa; Ġnien il-Qigħan, Triq Qasam Barrani; Mellieha Family Park, Triq Ġuze Flores and Triq Selmun, open 24 hrs; Ġnejnet il-Mellieha, Qasam Barrani; Misraħ iż-Żjara Tal-Papa, Triq G Borg Olivier.
Routes: 41, 42, 49, 221, 222, 250, N11
MĠARR Triq Sir Harry Luke (opp. Local Council in Church Square); Park, Triq Alwiża. Pjazza Sant’ Anna (opp Żebbiegħ church). Il-Majjistral Nature Park
Routes: 44, 101, 238
MOSTA Iz-Zokrija, 15 t’Ottubru, Triq Rużar Briffa.
Routes: 47, 238
MSIDA Pjazza 5 t’Ottubru (next to General Workers Monument) Triq Mons. Arturo Bonnici, Swatar
Route: 110
MQABBA Ġnien il-Ġibjun, Triq Nazzarenu; Ġnien Mikelanġ Sapjan, Triq Mikelanġ Sapjan; Ġnien tal-Mentna, Triqil-Ġublew, (tad-Djamanti area); Ġnien Misraħ Missjoni ż-Żgħira, Triq Madonna Tal-Ġilju; Ġnien tar-Raħal, (surrounded by Triq Nazzarenu, Triq Ħal-Kirkop & Triq Mikiel Zammit). Misraħ il-Fidwa.
Routes: 72, 74, 117, 218
NADUR, GOZO Fully equipped child-friendly park.
Routes: 302, 322
NAXXAR Ġnien il-Ħamrija, Triq l-Ingilterra ma’ Triq l-Arġentina; Triq Imħalla; Ġnien l-Unjon iEwropea, between Triq il-Marokk & Triqil-Brazil; Ċentru Toni Bajada, Triq tal-Labour.
Route: 49
PAOLA Ġnien Pawlu Boffa (near Local Council offices); Ninu Cremona, (corner with Triq il-Brittanja); San Luigi; Ġnien Wied Blandun; ‘Cappucini’ (in front of Għajn Dwieli church opp Mosque).
Routes: 81, 82, 84, 85, 88, 206, N81, N82
PEMBROKE Pembroke Gardens, Triq Pietru D’Armenia; The area has space for lovely walks, includes water features and lots of play areas for children. Opening hours 8am-11pm, 7 days a week.
Routes: 14, 120
PIETA’ Isidor Formosa Square Open Space.
Routes: 47, 122
QALA, GOZO Ġnien il-Familja, Triq l-Imġarr; Magistrate Salvu Attard, Triq it-30 t’Ottubru 1948
Route: 303
QORMI Ġnien Tumas Fenech, Ta’ Farsina H/E; Ġnien il-Vittmi tal-Gwerra, Triq Manwel Dimech / Triq l-Imdina; Ġnien Bertu Hyzler, Triq Anġelo Borg; Ġnien De La Cruz, Vjal De la Cruz; Park, ‘Fuq Tal-Blat’ Area.
Routes: 61, 63, 64, 209
QRENDI Ġnien Tal-Kmand Open on weekdays in the morning by appointment. This is a walled garden built by Sir Alexander Ball. www.qrendi.gov.mt Cecilia Pick Garden, Tal-Warda Area Equipped with a special accessibility swing. Park Nicolo Comunet, Triq Nicolo Comunet Equipped with a special accessibility swing.
Routes: 72, 74, 117, 218, N71
RABAT Ġnien Arbarka, Arbarka area; Ġnien Bir l-Liljun, Triq Bir l-Liljun; Baħrija Playing Field, Misraħ Patri Martin Caruana OP, Baħrija.
Routes: 50, 51, 52, 53, 56, 107, 181, 186, 201, 202, N52
SAFI Dun Karm Vella, Triq Dun Karm Vella, Garden has swings. Ġnien 13 ta’ April, Triq Menqa, Garden has swings. Sir Alexander Ball, Housing Estate, Open only at the weekend. The garden has benches.
Routes: 71, 73, 117, 218, N71
SALINA Salina Park
Routes: 45, 186, 212, 221, 223, 280, N11, X3
SA MAISON Sa Maison Gardens, Open 8am-7pm
Routes: 13, 14, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 31, 32, 35, 41, 43, 44, 45
SANNAT, GOZO Park, Triq is-Sannat
Route: 305
SANTA LUCIJA Playing Field, Triq Inez Soler Five-a-side football pitch: Mon-Fri 3.30pm-7.30pm, Sat-Sun 9am-noon. Picnic Area: Open 8am-8pm, Jogging Track: open all day. Chinese Gardens, Triq il-Peprin.
Routes: 54, 106
SENGLEA Park, corner with Triq il-Ħabs l-Antik.
Routes: 1, 124, 213
ST PAUL’S BAY Olympic Gardens (next to Masġar Olimpiku); Tal-Veċċ, Triq it-Turisti, Bugibba; Triq l-Iskola, (next to primary school); Burmarrad (next to Burmarrad FC).
Routes: 41, 42, 49, 221, 222, 250, N11
STA VENERA Romeo Romano Garden; Beatu Gorg Preca (Palazz l-Aħmar area). Ġuze’ Flores, Triq il-Parocca, open 24hrs.
Routes: 42, 51, 52, 53, 58, 182, N61
SIĠĠIEWI Dr Nikola Zammit playing field; Routes: 62, 209
Għar Lapsi Picnic Area. Routes: 109, 201
SLIEMA Independence Gardens, Triq it-Torri; George Bonello du Puis, Qui-Si-Sana Seafront; Mortimer Playing Field, Triq it-Torri.
Routes: 13, 14, 16, 110, 202, 212, 222, 225, 233, N13, X2
SWIEQI Victoria Gardens, Triqil-Barmil; Routes: 16, 233
Ġnien Francis X Ebejer, TriqSwieqi; Routes: 16, 233
Ġnien Sant Andrija,Triq il-Ħemel; Routes: 13, 14, 110, 120, 121, 212, 222, 225, N11, N31, N62, N91
TARXIEN Park, Misraħ Bulebel; ‘Joanne Gardens’ corner with Triq is-Sorijiet; ‘Annetto Caruana’, Triq Annetto Caruana.
Routes: 81, 82, 84, 88, 206, N81, N82
TA' QALI National Park; Picnic Area; BOV Adventure Park;
Open daily from 6.30am- 11.30pm. Dog Park; Petting Farm; Outdoor Fitness Centre.
Open daily 6.30am-7.30pm (Winter) & 6.30am-8.30pm (Summer) Route: 56
TA’ XBIEX Xatt Ta’ Xbiex, Ta’ Xbiex
Route: 15
VALLETTA Upper & Lower Barrakka Gardens; Hastings Garden; St. George's Square.
Route: 133
VICTORIA, GOZO Park & garden next to bus terminus; Villa Rundle Gardens, Triq ir-Republika, Open daily from 6am to 8pm in summer, 7am to 6pm in winter.
Routes: 301, 303, 307
VITTORIOSA Park, Triq San Dwardu Opens 5.30am – 10.30pm
Routes: 3, 4
XAGĦRA, GOZO Vjal it-8 ta’ Settembru (in the entrance to the locality) Public garden near Ta’ Kola Windmill; Small recreational area, Triq John Otto Bayer.
Route: 307
XEWKIJA, GOZO Ulysses Grove.
Route: 323
XGĦAJRA Gnien ix-Xatt, Dawret ix-Xatt, Xgħajra
Route: 94, 120, 121
ZABBAR Parks, Triq il-Kunvent; Triq ir-Roza (next to housing estate); Triq Għakrux (next to housing estate).
Routes: 92, 93, 204
ŻEBBUĠ Park, Triq l-Infetti; Triq Ħal-Sajd.
Routes: 61, 209
ŻEBBUĠ, GOZO Parks, Triq Mons. Ġuzeppi Depiro; Route: 309
Qbajjar Promenade, Triq Santa Marija;Route: 310
ŻEJTUN Ġnien Luqa Briffa, Triq Id-Daħla ta’ San Tumas; Routes: 119, 135
Ġnien Brejgu, Triq MikielCachia; Routes: 84, 135, 206
Ġnien Antonio Micallef, Triq Antonio Micallef; Routes: 81, 84, 206
Ġnien Qawsalla & Playground, Triq tal-Labour; Routes: 90, 91, 94, 120, 121, N91
Ġnien San Girgor & Playground;
Triq Id-Daħla ta’ San Tumas; Routes: 119, 135
Ġnien Ġebel San Martin (& adjoining Rock Garden) & Playground, Triq Toni Zahra; Routes: 81, 84, 206
Ġnien Brejgu, Triq Mikiel Cachia; Routes: 84, 135, 206
ŻURRIEQ Parks & Gardens, Ġnien it-Tfal tażŻurrieq,
Triq Tal-Kmand; Routes: 53, 181
Ġnien tal-Ġibjun, Triq Qaret Mill; Routes: 53, 181
Ġnien Carmelo Caruana, Triq Carmelo Caruana; Routes: 117, 218
Ġnienil-Bennej, Triq San Pawl; Routes: 71, 218, N71
Ġnien l-Ewropa, Triq Bronja; Route:117.

Promote your business
Close
Subscribe to our free newsletter
SIGN UP to receive our regular newsletters with upcoming news and events on the Maltese Islands as well as some fantastic competitions, and other relevant promotional material from third parties! We use cookies to provide you with a better experience. If you carry on browsing we will assume that you are happy to accept cookies. Please take a moment to review our Privacy Policy.

Malta Baby & Kids Directory is created by mums for mums and childcarers.
Lisa Grech is the founder of the Malta Baby & Kids Directory and website. Together with Denise Briffa and Crysta Darmanin we combine work on the publication and website while bringing up lots of children (seven between us!).


Your name: Your e-mail address:
 
  Security Verification            
  Enter the code shown   Entering the code in the box protects your email address and helps prevent automated spam